VAD ÄR DOCKHAVERI?

 

Dockhaveri är ett kollektivt förlag sysselsatt med strategier för flersamt skrivande, kritik av genimyten, former för litterär organisering som inte bygger på konkurrens och författarensamhet, samt politiska frågor kring femininitet, funktionalitet och motstånd. I förlaget ingår runt tjugo aktiva konstnärer från textfältet som vill förändra villkoren för publikation och textrelaterad estetik i Sverige.

Vi började vår publicistiska bana med att 2011 ge ut 11 antidebuter i ett undersökande av debutfenomenet. I Ett lysande namn kan ni läsa en haverisk antikritik som följde i denna utgivnings spår.

1, 2, 3 diktböcker tillhör också vår produktion, allra nyast Hanna Riisagers För Kvalia. Dockhaveri gör även kollektiva läsningar och rumsliga installationer på litteraturrelaterade sammankomster.

Under 2015 skrev vi pjäsen Blomma blad en miljard som har en kollektivt författad bilderbok med punktskrift och svartskrift kopplad till sig. Under våren 2016 ger vi ut dock-ument, anti-logi som ställer frågan vad feministisk litteratur och konst kan vara i dag.

Vi tror även att saker och ting kommer att sprängas på hemsidan inom kort.

Kontakta oss gärna på hej@dockhaveri.se.